ANKIETA

W klasie 2e, 1b, 1d i 2a przeprowadzono ankietę. Wyniki przedstawione są na wykresach. Oto pytania, na które odpowiadali uczniowie.

 1. Czy lubisz chodzić do szkoły?
 2. Czy lekcje w twojej szkole są interesujące, ciekawe?
 3. Czy twoi nauczyciele są dla ciebie wzorem do naśladowania?
 4. Czy nożna porozmawiać z nauczycielami nie tylko o nauce i stopniach?
 5. Czy czujesz, że nauczyciele szanują twoje poglądy?
 6. Czy szkoła pomaga uczniom, którzy mają trudności w nauce?
 7. Czy uczniowie są sprawiedliwie oceniani?
 8. Czy uczniowie mogą liczyć na pomoc szkoły, jeśli mają jakieś kłopoty osobiste?
 9. Czy w twojej szkole zdarzają się kradzieże, pobicia, sprzedaż narkotyków
 10. Czy jesteś zadowolony z zajęć dodatkowych, które organizuje szkoła?
 11. Czy w twojej szkole działa taki samorząd uczniowski, który ma rzeczywisty wpływ na życie szkoły?
 12. Czy rodzice uczniów mają wpływ na to, co się dzieje w szkole?

Odpowiedzi do pytań

a-Na pewno tak, b-Raczej tak, c-Raczej nie, d-Na pewno nie

 

 

2e.gif (16227 bytes)

1b.gif (17366 bytes)

 

 

1d.gif (18002 bytes)

2a.gif (17473 bytes)

razem.gif (17953 bytes)

 

powrót