Złote myśli o nauce i szkole

 

- Nauka jest piękna! Nie bądź egoistą – pozostaw ją innym.

- Nauka jest przyjemnością! Ale ja nie mam czasu na przyjemności.

- Nawet papier toaletowy wie, że trzeba się rozwijąć.

- Z zabawą nie zwlekaj – szkoła poczeka!

 

 

Przysłowia uczą

 

- Kto rano wstaje, temu się oczy kleją!

- Nie taki diabeł straszny, jak nauczyciel.

- Czego Jaś się nie nauczy – z tego go przepytają.

                                                          

                                                           Daria Ib

 

NA LEKCJI USŁYSZANO I ZAPISANO...

 

 

v     „zestarzeć się ze starości”

v     „dużą, wielką literą”

v     „prawo to zbiór praw

v     „umarł ze śmierci”

v     „ale głąby...”

 

powrót  główna